سخنان بزرگان و تکنیک های زندگی

كلمه ها، تواناترين داروهايي هستند كه نوع بشر به كار برده است.((روديار كيپلينگ))

پندهای بزرگان

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او.

(هميلتون)

فکر میکنی آدم کوچکی هستی در حالی که دنیای عظیمی در درون توست. علی (ع) 

 

يكي از مهمترين راههاي خوشبختي، حقير شمردن مرگ است. (لوبون)

 

زندگي شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست بگيريد.

 

من واقعاً فرمول دقيقي براي موفقيت نمي شناسم ولي فرمول شكست را به خوبي

 

مي دانم سعي كنيد همه را راضي نگه داريد. (بيل كازبي)

 

تنها كساني تحقير مي شوند كه بگذارند تحقيرشان كنند. (الكس هيل)

 

كسي كه پرده از روي اسرار ديگران برداشت، رازهاي پنهانش آشكار شود.

(امام صادق «ع»)

 

هر كه گره از كار مسلماني بگشايد خداوند در دنيا و آخرت گره از كارش خواهد

گشود. (امام حسين «ع»)

 

كسي كه به اندازه يك دانه خردل نخوت در دل داشته باشد وارد بهشت نمي شود.

(پيامبر «ص»)

 

كسي كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگي به مقصود نخواهد رسيد.

(محمدعلي كلي)

 

زندگي دشوار است اما من از او سرسخت ترم.

 

گر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت.

(موريس مترلينگ)

 

زندگي دشمن شما نيست، اما طرز فكرتان مي تواند دشمن شما باشد.

(ريچارد كارسون)

 

دنيا بسيار وسيع است و براي همه جائي هست، سعي كنيم جاي واقعي خود را

پيدا كنيم.

 

هر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي رسد. (كارلايل)

 

آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده

است. (موريس مترلينگ)

 

به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است. (روسو)

 

كسي كه حق اظهار نظر و بيان فكر خود را نداشته باشد، موجودي زنده محسوب

نمي شود. (مونتسكيو)

 

دانش به تنهائي يك قدرت است. (فرانسيس بيكن)

 

بدون باختن برنده نمي شوي. (مثل روسي)

 

بدبختي انسان از جهل نيست از تنبلي است. (ديل كارنگي)

 

علت هر شكستي عمل كردن بدون فكر است. (الكس مكنزي)

 

كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي. (ولتر)

 

سرچشمه همه فسادها بيكاري است، شيطان براي دست هاي بيكار، كار تهيه مي

كند. (پاسكال)

 

همت آن است كه هيچ حادثه و عارضه اي، مانع آن نگردد. (ابن عطا)

 

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد

شد. (ناپلئون)

 

مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي. (لينكلن)

 

همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست. (امام حسين «ع»)

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط RAHA  |